Miasto Tarnobrzeg posiada herb, który tworzą - stylizowana gwiazda sześcioramienna i złoty półksiężyc w błękitnym polu.

                                                  

 

Wersję elektroniczną herbu można pobrać poniżej w trzech formatach

 

Godło Miasta (gwiazda i półksiężyc) umieszczane jest przy drzewcu w lewym górnym rogu flagi.

                                           

Wersję elektroniczną flagi można pobrać poniżej w trzech formatach

 

Hejnałem Miasta jest utwór muzyczny oparty na motywach pieśni pt. "Bartoszu - Bartoszu".

Aby odsłuchać hejnału wystarczy kliknąć tutaj

 

Zasady wywieszania flagi i wykorzystywania herbu miasta reguluje Uchwała nr XXV/450/2008 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału miasta Tarnobrzeg.

Uchwałę można pobrać klikając tutaj.