Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Kopernika 49
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158233151
Email: zsp1@tbg.net.pl    
fax. 158233151
www.zsp1.tarnobrzeg.pl


Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2
Ul. Kopernika 18
39-400 Tarnobrzeg
Tel/fax 15 822 55 57
E-mail: zsrtbg@poczta.wp.pl
www.rolnik.tbg.net.pl
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Ul. Św. Barbary 1B
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158223655
E-mail: zsbtbg@pro.onet.pl
Fax: 158224972
 

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica
Ul. Kopernika 1
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158221216
E-mail: zstarnob@poczta.neostrada.pl
Fax: 158221216
 

Liceum Ogólnokształcące
Ul. Jachowicza 13
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158221604
E-mail: zsotbg@poczta.onet.pl
www.lo.tarnobrzeg.pl
Fax: 158221604
 

Centrum Kształcenia Praktycznego
Ul. Kopernika 5
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158221839
E-mail: ckp_tbg@poczta.onet.pl
Fax: 158221839
 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego
Ul. M. Dąbrowskiej 10a
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158228975
E-mail: zsstbg@poczta.onet.pl
Fax: 158228975
 

Zespół Szkół Społecznych Nr 1
Ul. Dominikańska 5 i 7
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158227984
E-mail: dyrslo@wp.pl
Fax: 158227984
 

Zespół  Szkół Społecznych  Nr 2
Ul. Kochanowskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158234175
E-mail: szkolad@op.pl
Fax: 158234175

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
ul. Jasińskiego 23
39-400 Tarnobrzeg
tel 15 8233074
Fax: 15 8233074
e-mail:sekretariat@katolik.tarnobrzeg.pl
http://katolikklo.tarnobrzeg.pl/
 
 
Policyjne Liceum Ogólnokształcące
 
- klasa mundurowa
- cyberbezpieczeństwa
- strażacka z ratownictwem medycznym
- fotograficzna z grafiką komputerową
- biznesowo-językowa
- wizażu, makijażu i stylu
 
tel/fax 15 823 10 36
608 063 642
e-mail : biuro@euroszkola-bis.pl
jaceksad@op.pl
www.euroszkola-bis.pl
 
 
Publiczne Technikum Gazownictwa
tel/fax 15 823 10 36
608 063 642
e-mail : biuro@euroszkola-bis.pl
jaceksad@op.pl
www.euroszkola-bis.pl
 
 
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
-mechanik pojazdów samochodowych
-mechanik pojazdów motocyklowych
-ślusarz
-spawacz
-kucharz
-cukiernik
-fryzjer
-cieśla
-blacharz
-dekarz
-stolarz
 
tel/fax 15 823 10 36
608 063 642
e-mail : biuro@euroszkola-bis.pl
jaceksad@op.pl
www.euroszkola-bis.pl
 
 
Wojskowe Technikum Informatyczne :
 
- cyberbezpieczeństwo
- pilotaż dronami
- informatyk śledczy
 
Wojskowe Technikum Logistyczne :
 
- logistyka wojskowa, policyjna i ochrony przeciwpożarowej
- transport międzynarodowy
 
tel/fax 15 823 10 36
608 063 642
e-mail : biuro@euroszkola-bis.pl
jaceksad@op.pl
www.euroszkola-bis.pl
 
Wojskowe Technikum Informatyczne:
 
- cyberbezpieczeństwo
- pilotaż dronami
- informatyk śledczy
 
 
Wojskowe Technikum Logistyczne:
 
- logistyka wojskowa, policyjna i ochrony przeciwpożarowej
- transport międzynarodowy
 
tel/fax 15 823 10 36
608 063 642
e-mail : biuro@euroszkola-bis.pl
jaceksad@op.pl
www.euroszkola-bis.pl