Od 1 października br. każdy, kto ma w domu przeterminowane leki może je bezpiecznie wyrzucić w wybranych punktach miasta.
Odbiorem i unieszkodliwieniem leków zajmie się Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o Rzeszów, która została wyłoniona w drodze przetargu.
Specjalne pojemniki, do których można wrzucać przeterminowane leki (produkty lecznicze, wyroby medyczne w postaci płynnej, stałej oraz aerozole) zostały ustawione w dziesięciu punktach w mieście. Pojemniki są koloru żółtego, o pojemności 150 l, z naklejką „pojemniki na przeterminowane leki”. Punkty zostały tak rozplanowane, aby mieszkańcy różnych osiedli mieli łatwy do nich dostęp.

Dziewięć pojemników ustawiono w różnych aptekach, a jeden w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza 7, po prawej stronie, obok urzędomatu.
Umowa z firmą, która zajmie się wywozem leków obowiązywać będzie do końca przyszłego roku. Planowana liczba odbioru leków z każdego punktu, to 170.
Koszt prowadzenia akcji, to 16 230 zł.

Wykaz lokalizacji, gdzie ustawione są pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków:
Apteka Dzikowska, ul. Konfederacji Dzikowskiej 16,
Apteka „Bułgar”, ul. Kopernika 19,
Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza 34e,
Apteka ul. Sienkiewicza 67,
Apteka prywatna S.J. ul. Targowa 6b,
Apteka „NOVA”, ul. Warszawska 378,
Apteka „Pod Tapimą”, ul. Waryńskiego 1,
Apteka „Urtica” s.c. ul. Wyszyńskiego 20,
Apteka ul. Zwierzyniecka 18,
Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7.