Unia dla oświaty

W związku z nową perspektywą unijną, gmina Tarnobrzeg przygotowuje szereg projektów, pozwalających ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.