Budowa stanicy wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Budowa stanicy wodniackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych.
Koszt realizacji projektu: 5 771 571,34 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2 142 038,73 zł.