Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 (ul. Sikorskiego, Al. Warszawska)

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 (ul. Sikorskiego, Al. Warszawska) w Tarnobrzegu.

Dofinansowanie w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Planowane koszty realizacji inwestycji – 4 470 831,12 zł  brutto, w tym:

  • planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3 800 206,78 zł  (85%),
  • planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 670 624,34 zł (15%). 

Odbudowa ul. Sikorskiego i Al. Warszawskiej, które stanowią ciąg drogi woj. nr 723 na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Grobla. Odbudowa polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zmodernizowaniu 15 zatok autobusowych, 2 sygnalizacji świetlnych i 16 skrzyżowań, remoncie chodników, ścieżek rowerowych i miejsc postojowych. Projektu obejmuje również likwidację szkód, jakie powstały na odcinku od cmentarza w Os. Wielowieś do skrzyżowania z ul. Grobla zrealizowanym w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 723 w Tarnobrzegu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat A. W ramach tego zadania budowane będzie rondo, które stanowić będzie zjazd do Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego na Osiedlu Zakrzów.