Modernizacja ul.: Grobla, Białeckiej, Piętaka, Sowia, Długa, Polna, Podwale, Sielecka, Pl. Ludowy

Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg  obejmująca ulice: Grobla, Białeckiej, Piętaka, Sowia, Długa, Polna, Podwale, Sielecka, Pl. Ludowy, Truskawkowa.

Modernizacja wyżej wymienionych dróg powiatowych umieszczona jest w INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013.
Planowane koszty realizacji inwestycji – 4 282 062,63 zł  brutto, w tym:

  • planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 3 639 753,24 zł  (85%),
  • planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 642 309,39 zł (15%).

Planowane terminy zakończenia robót:

  • w odniesieniu do ulic: Grobla, Białeckiej, Piętaka, Sowia, Długa – do 30.11.2012 roku,
  • w odniesieniu do ulic: Polna, Podwale, Sielecka, Pl. Ludowy, Truskawkowa – do 30.11.2013 roku.   

Zakres planowanych robót do wykonania:
przedmiotem projektu jest likwidacja uszkodzeń, jakie powstały w wyniku powodzi: uszkodzenia nawierzchni jezdni, elementów odwodnienia, dróg, chodników, parkingów, krawężników, przepustów, barier, rozmycie nasypów, oznakowanie poziome. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowanych 5 zatok autobusowych, 2,42 km chodników, zmodernizowanych 38 skrzyżowań