Prezydent Miasta Tarnobrzega
Grzegorz Kiełb
pok. 202
tel. 15 822 11 49; 15 822 65 70 wew. 570
fax 15 822 25 04
email: prezydent@um.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w każdy wtorek.

 

Skarbnik Miasta
Urszula Rzeszut
pok. 206
tel. 15 822 65 70 wew. 590
skarbnik@um.tarnobrzeg.pl

 

Sekretarz Miasta
Przemysław Rękas
pok. 206
15 822 65 70 wew. 526
email: sekretarz@um.tarnobrzeg.pl