Wszystkie uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w Geoportalu. Aby przejść na stronę wystarczy kliknąć tutaj.

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega - osiedle Zakrzów:
1. Tekst
2. Mapa


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim:
1. Tekst

2. Mapa


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Dzików:
1. Tekst

2. Mapa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Mokrzyszów:
1. Tekst

2. Mapa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Ocice:

1. Tekst

2. Mapa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Miechocin:
1. Tekst

2. Mapa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Wielowieś-Północ:
1. Tekst

2. Mapa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Sielec-Centrum:
1. Tekst

2. Mapa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II":
1. Tekst

2. Mapa